Intervention

I en intervention träffas vi en eller ett par gånger för att utvärdera och behandla ett specifikt problem. Till exempel en flygrädsla eller andra typer av fobier. Målet med en intervention är att göra det omöjliga möjligt!

Coaching

Coaching är ett löpande arbete där vi träffas flera gånger under ett förändringsarbete som du vill göra. Coachingen ger dig ett kontinuerligt stöd att höja ribban och skapa en framåtrörelse med flera genombrott och framsteg.

Mentorskap

Mentorskap är ett ömsesidigt engagemang på djupare nivå. Den här tjänsten erbjuds bara när det finns ett ömsesidigt intresse att fördjupa ett befintligt samarbete. Jag tar bara emot ett fåtal klienter på den här nivån.

Hör av dig så hittar vi den form som passar dig bäst!