Det Viktigaste Ledarskapet logo - 347x100

Viktigaste ledarskapet handlar om konsten att leda sig själv. Under programmet får deltagarna tillfälle och stöd att formulera sin personliga vision utifrån ett antal olika perspektiv, som tex karriär, hälsa, balans och relationer.

Deltagarna får också formulera tydliga personliga mål i linje med sin vision, och får lära sig att planera, prioritera och arbeta med fokus på slutresultatet.

För att skapa förutsättningar att förverkliga visionerna kompletteras utbildningen med en anpassning av företagets rutiner. Med dessa skapas en miljö där deltagarna både uppmuntras och förväntas använda de kunskaper som utbildningen ger.

Syfte och målgrupp

Viktigaste Ledarskapet vänder sig till företag och organisationer i tillväxt och förändring, där det finns en vilja att stötta individerna att utvecklas kontinuerligt och att hitta sin egen drivkraft för att arbeta målinriktat på ett sätt som är hållbart i längden.

Målet med programmet är att varje individ ska ha en plattform och verktyg för att hitta och använda sin personliga drivkraft, samt förmågan att arbeta strategiskt för att uppnå sina mål  och hålla balansen i alla områden av livet.